Ôn luyện thi
đáng giá năng lực

image Tư duy toán học
image Tư duy ngôn ngữ
image Tư duy khoa học

Luyện đề thi
tốt nghiệp THPT

Ôn luyện thi
vào lớp 10 THPT

image Tiếng Anh
image Lịch Sử
image Vật Lý

ƯU THẾ

E-Test - Ứng dụng đáng giá năng lực trực tuyến.

KHO ĐỀ THI

+ Đề thi cập nhật liên tục, bám sát cấu trúc đề thi thực tế
+ Đội ngũ ra đề là các thấy cô từ các trường danh tiếng
+ Có lời giải chi tiết cho từng cầu hỏi khó
+ Có điểm ngay sau khi làm, nắm được chủ đề còn yếu

dashboard

KHO LUYỆN TẬP

+ Kiến thức do dàng các chủ đề bám sát trương chình học tập
+ Số lượng bài tập đa dạnh, phong phú, nhiều cấp độ
+ Ôn luyện, theo dõ được quá trình tiến bộ của bản thân

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam